053-6230833

הכנות למזגנים בשלבי בניה

מיזוג דורש מספר הכנות שצריכות להתבצע בשלבי הבניה. אופיין המדויק של ההכנות תלוי בסוג המזגן- אם מיני מרכזי או עילי- אך בכל מקרה, יש מספר שלים שצריך לעבור.

בשלב הראשון, יש לתכנן את מיקומו של המזגן בבית, ביחס למבנה וביחס לעבודות התשתית שצריכות להיעשות. בשלבים הבאים, יש לחפור תעלות עמוקות מספיק לצורך תעלת ניקוז למים, שתי תעלות גז וכן כבל חשמל. ככל שמדובר במזגן רגיל, תידרש גם הכנה לחשמל בתוך הבית, בסמוך למזגן; אם מדובר במיני מרכזי או במזגנים אחרים, נקודת החשמל לא תיעשה בסמוך לו- וגם לכך יש להיערך.

עבודות התשתית חייבות להיות מדויקות ואיכותיות כדי לאפשר א התקנת המזגן לאחר מכן, ולכן חשוב לוודא שהן תעשנה בצורה טובה ומקצועית.

Scroll to Top

קבל/י הצעת מחיר